Vaino Invest OÜ tagab oma Klientidele veose liikumisel optimaalseima tarneahela. Antud eesmärgi saavutamiseks teeb Vaino Invest OÜ koostööd kindlate ja usaldusväärsete koostööpartneritega, pakkudes nii üksik kui ka kompleks transpordi- ja logistikalahendusi.

Küsimused pakutavate teenuste osas palume meile edastada kasutades kodulehel olemasolevat päringu vormi või võtke ühendust meie spetsialistidega allpool järgnevatel kontaktidel.

Vaino Invest OÜ osutab järgmiseid teenuseid:

EKSPEDEERIMINE                                                                                       

1banner

Erinevate kaubagruppide ekspedeerimine Baltikumis, Venemaal ja teistes SRÜ riikides ning Soomes.

Antud teenus sisaldab eksport-import ja transiit- vedude eest arveldamist Vedajaga, sh lisatasude maksmist ja vajadusel vagunite etteandmise-äratoomise korraldamist Kaubasaaja terminali.

Raudteetariifide tasumiseks on ettevõttel  sõlmitud lepingud raudtee Vedajate kui ka  juhtivate ekspediitorfirmadega eelpool mainitud riikides.

Vajadusel, kooskõlastame Kliendi raudteevedude eritingimusi raudteeadministratsioonidega ja korraldame Kliendi vagunite liikumise jälgimist.

KOOSTÖÖPARTNERITE RAUDTEEVEEREM

3banner

Vedude teostamiseks pakume oma Kliendile võimalust kaasata veoprotsessi koostööpartnerite raudteeveeremit:

- tsisternid
- poolvagunid
- kinnised vagunid
- universaalsed platvormid
- metsamaterjali veoks ettenähtud platvormid
- tank-konteinerid

MUUD TEENUSED                                                              

4banner

- Multimodaalsed veod
- Tollimaakleri teenused
- Tolliladude kasutamine Eestis
- Vagunitest kauba mahalaadimine
- Saatedokumentide vormistamine
- Konsultatsiooniteenused